Advocatenkantoor Koen

ALIMENTATIE


Als iemand na een echtscheiding niet meer rond kan komen, kan die misschien aanspraak maken op alimentatie.

Er wordt dan berekend hoe hoog de behoefte aan alimentatie is, wat men nodig heeft. Maar er wordt ook gekeken of die ander genoeg financiële ruimte heeft om alimentatie te betalen.


AANPASSING VAN DE HOOGTE VAN DE ALIMENTATIE

Bent u het niet meer eens met de hoogte van eerder vastgestelde alimentatie? Dat kan gebeuren.

De bepaling van alimentatie is een momentopname. Soms klopt het berekende alimentatiebedrag na verloop van tijd niet meer omdat de omstandigheden, die bij de berekening van alimentatie meespelen veranderd zijn.

Dan kunt u laten beoordelen of er een reden is om de alimentatie opnieuw te laten vaststellen, en u kunt een nieuwe berekening laten maken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de berekeningswijze, welke De Rechtspraak in de loop van de jaren heeft ontwikkeld. Die methode wordt ook door advocaten en mediators gebruikt.


ALIMENTATIEDUUR

Voor partneralimentatie gelden de volgende regels

Duurde het huwelijk korter dan 5 jaar en zijn er geen kinderen geboren, dan duurt de verplichting om alimentatie te betalen net zo lang als het huwelijk heeft geduurd.

Na het verstrijken van die termijn eindigt de alimentatieplicht automatisch (van rechtswege).


Als er kinderen zijn geboren, of als het huwelijk langer dan 5 jaar heeft geduurd, eindigt de alimentatieverplichting van rechtswege (automatisch) na 12 jaar.

Die termijn van 12 jaren start op de datum van inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand.


Als de beëindiging van de alimentatie na 12 jaar zo ingrijpend is dat ongewijzigde handhaving van die termijn in redelijkheid niet van de vrouw kan worden gevergd,

dan kan de rechter op haar verzoek de termijn verlengen.

De wet bepaalt binnen welke termijn dit verzoek moet worden ingediend.

Op dit moment is het zo, dat het verzoek moet worden ingediend voordat 3 maanden sinds de beëindiging zijn verstreken. De rechter bepaalt bij de uitspraak of verlenging van de termijn mogelijk is.

Voor kinderalimentatie geldt het volgende

Als de rechter de hoogte van de kinderalimentatie heeft bepaald en de betalingsverplichting tot aan de 18 jarige leeftijd gold, blijft daarna de verplichting om te betalen bestaan.

Tussen het moment van 18 worden en de 21 jarige leeftijd van het kind noemt men het een bijdrage in het levensonderhoud en studie (artikel 395 b Boek I BW), dan dient er rechtstreeks aan het kind betaald te worden.


Als het kind in de tussentijd is gaan werken, is er aanleiding om te bezien of er nog behoefte aan een bijdrage is (artikel 397 Boek I BW).


INNING VAN ACHTERSTALLIGE ALIMENTATIE

Als er eenmaal afspraken zijn gemaakt over de alimentatie, of als de rechter een bedrag heeft vastgesteld, kan het gebeuren dat de alimentatieplichtige op een gegeven moment niet meer betaalt.

Als daar een goede reden voor is, dient dat in eerste instantie te worden besproken. Als de alimentatie gewoonweg stopt, kan men contact zoeken met het LBIO om  de achterstallige alimentatie te laten incasseren. Dit geldt zowel voor kinderalimentatie, als voor partneralimentatie.