Advocatenkantoor Koen

ECHTSCHEIDING


Als u gaat scheiden moet er veel geregeld worden.

Heeft u kinderen, dan moet u samen een keuze maken. Wordt het co-ouderschap, of een ouderwetse omgangsregeling?

Hoe was de rolverdeling binnen het gezin voor de scheiding?  

Hoeveel kinderalimentatie is er nodig? Kan het betaald worden? Dat berekent uw advocaat.

Moeten er afspraken worden gemaakt over partneralimentatie? Wie blijft in het huis wonen?

Het moet allemaal geregeld worden en de afspraken worden in een echtscheidingsconvenant vastgelegd.


Bent u op zoek naar informatie, lees hier dan verder!


HET OUDERSCHAPSPLAN

U gaat scheiden. U wordt ex-partners, maar als vader en moeder blijft u verbonden door de band met uw kind of kinderen. De kinderen scheiden niet.

Vader en moeder zijn verplicht en hebben het recht om hun kind samen te verzorgen en op te voeden. Ook na de scheiding.


En soms is dat moeilijk. Een echtscheiding is vaak zeer ingrijpend en stressvol. Voor iedereen, ook voor de kinderen. Als er spanningen en conflicten zijn, dan is het belangrijk om te deëscaleren. Het is dan ook belangrijk om de rol van ex-partner te scheiden van de rol van ouder.

Het doel is om het contact met vader te behouden. Voor de identiteitsontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind is contact met vader, nu en op langere termijn noodzakelijk. Kinderen hebben recht op het verkrijgen van een reëel en actueel vaderbeeld.


Daarvoor moeten vader en moeder voor de toekomst een ouderschapsplan maken, waar iedereen achter staat, ook de kinderen. Als ieder het met de gemaakte afspraken eens is, wordt een goed contact van iedere ouder met het kind verzekerd.


Wat wordt er zoal geregeld?

- Omgang in weekenden, vakanties, verjaardagen en feestdagen.

- Afspraken over dagelijkse zorg en opvoeding, zoals bedtijd, gebruik van mobieltje en computer, TV tijd, kleding.

- Overleg over belangrijke dingen, zoals schoolkeuze, ouderavonden en zakgeld.

- Medische aangelegenheden en acute problemen.

- Hoe en wanneer overleg je over de kinderen.

- Kinderalimentatie of een verdeling van de kosten.


OMGANGSREGELING

Bij een omgangsregeling denkt men vaak aan een regeling van één dag of één weekend omgang per 14 dagen.

Voor kleine kinderen is het beter dat ze de niet-verzorgende ouder vaker te zien krijgen.

Tussendoor één of twee korte bezoekjes van een paar uur zorgt voor een betere band. Regelmatige korte contacten zijn voor hen beter dan een nachtje blijven slapen.

Houdt ook rekening met sport, clubjes, verjaardagen, vaderdag, moederdag, feestdagen en vakanties.


“HEEFT U NA HET LEZEN NOG VRAGEN?

BEL ADVOCATENKANTOOR KOEN, BEL 0165 - 599 591”


KOOPWONING

Heeft u een koopwoning, dan kan de makelaar de waarde van uw huis bepalen.

Verder is er meestal een hypotheekschuld. Daaraan kan een spaarpolis of een verzekering gekoppeld zijn. Zo’n polis of verzekering vertegenwoordigt een contante waarde.


Bij de scheiding kunt u afspreken dat de woning aan één van de echtgenoten wordt toebedeeld. Die persoon krijgt dan ook de hypotheekschuld toebedeeld.

Als het huis meer waard is dan de schuld hoog is, is er sprake van overwaarde.

Degene die huis en hypotheek krijgt, wordt dan overbedeeld. Die zou ter compensatie een bedrag ter hoogte van de helft van het bedrag van overbedeling aan de ander kunnen uitkeren.

Vaak vraagt men aan de bank of verzekeringsmaatschappij om de contante waarde van de verzekeringen of polissen uit te keren, zodat er meer geld beschikbaar is om het verschil te compenseren (let dan wel op of dit fiscale gevolgen heeft!)


U kunt ook afspreken om het huis te verkopen. Als u besluit het huis te verkopen worden uit de opbrengst de hypotheek, de rekening van de makelaar en andere schulden betaald. Wat er overblijft wordt (meestal 50/50) tussen partijen verdeeld.


Soms is er een levensverzekering aan de hypotheek gekoppeld. Als dit een zuivere risicoverzekering is, wordt met de betaling van premie geen vermogen opgebouwd. Deze verzekering blijft dan bij de verdeling van het vermogen buiten beschouwing.


INBOEDEL

Stel bij de verdeling van de inboedel een uitgebreide lijst met inboedelzaken op en schrijf daarachter wie wat krijgt, dat voorkomt vergissingen en scheve gezichten achteraf.


SCHULDEN

Tijdens het huwelijk kunnen schulden ontstaan.

Die worden aan de één of aan de ander toebedeeld. Degene die de schulden voor zijn of haar rekening neemt, zal de schulden aflossen. Die belofte komt dan zwart op wit in het scheidingsconvenant.


OUDERDOMSPENSIOEN

Tijdens het huwelijk wordt soms ouderdomspensioen opgebouwd.

Het ouderdomspensioen is een persoonlijk recht, wat geen deel uitmaakt van de huwelijksgoederengemeenschap, maar het kan wel worden verdeeld.  


De twee meest voorkomende regelingen zijn:


- Verevening

De pensioenrechten worden door man en vrouw verevend. De vrouw krijgt dan meestal een recht op de betaling  van de helft van het ouderdomspensioen van de man en andersom.


- Uitsluiting van verevening

Man en vrouw spreken dan af dat er tussen hen geen pensioenverevening zal plaatsvinden. Ieder behoudt dan de persoonlijk opgebouwde pensioenaanspraken.