Advocatenkantoor Koen

WAT KOST EEN ADVOCAAT OF MEDIATOR?


Veel mensen komen door hun lage inkomen in aanmerking voor een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand).

De overheid vergoedt dan een deel van de arbeidstijd van de advocaat of mediator.

U betaalt dan eenmalig een eigen bijdrage en verder een deel van de kosten die de rechtspraak in rekening kan brengen.

Bij mediation, bedraagt de laagste eigen bijdrage EURO 53,00. Met bijkomende kosten komt u per persoon dan op een bedrag van ongeveer EURO 100,00 uit.

Meer informatie over deze regeling vindt u bij de Raad voor Rechtsbijstand.


ALS U NIET VOOR EEN TOEVOEGING IN AANMERKING KOMT …….


Uurtje factuurtje, daar doen we liever niet aan. U betaalt voor een service, niet voor tijd. De kosten moeten zoveel mogelijk voorspelbaar zijn. Liefst spreken we een vaste prijs met u af.

Omdat zaken kunnen verschillen, worden er verschillende pakketprijzen gehanteerd.

Dat geldt voor echtscheidingen en dat geldt ook voor het vreemdelingenrecht.

Bel en vraag welke pakketprijs voor u geldt.


Zit u financieel krap? Dan is een gespreide betaling mogelijk.


Bent u verzekerd voor rechtsbijstand, check dan uw verzekeringspolis. Misschien komen de advocaatkosten voor vergoeding in aanmerking.    


Op de werkzaamheden zijn dienstverleningsvoorwaarden van toepassing.  Ook is er een klachtenregeling. Die vindt u hier.