Advocatenkantoor Koen

ALIMENTATIE


Als iemand na een echtscheiding niet meer rond kan komen, dan rijst de vraag of die aanspraak kan maken op alimentatie.


Dan wordt er berekend hoe hoog de behoefte aan alimentatie is.

Maar er wordt ook gekeken hoeveel financiële ruimte de ander heeft om alimentatie te betalen.


Mensen zijn vrij om zelf af te spreken of en hoeveel alimentatie er betaald gaat worden,

maar meestal wordt de alimentatie volgens de Tremanormen berekend.

Dit is een berekeningswijze die door de rechterlijke macht is ontwikkeld en die ook door advocaten wordt gebruikt om alimentatie te berekenen.


AANPASSING VAN DE HOOGTE VAN DE ALIMENTATIE


Bent u het niet meer eens met de hoogte van eerder vastgestelde alimentatie? Dat kan gebeuren.

De bepaling van alimentatie is een momentopname. Het kan gebeuren, dat het alimentatiebedrag na verloop van tijd niet meer aan de normen voldoet.

Dan kunt u laten beoordelen of er een reden is om de alimentatie opnieuw te laten vaststellen, en u kunt een nieuwe berekening laten maken.


ALIMENTATIEDUUR


Voor partneralimentatie gelden de volgende regels

Duurde het huwelijk korter dan 5 jaar en zijn er geen kinderen geboren, dan duurt de verplichting om alimentatie te betalen net zo lang als het huwelijk heeft geduurd.

Na het verstrijken van die termijn eindigt de alimentatieplicht automatisch (van rechtswege).


Als er kinderen zijn geboren, of als het huwelijk langer dan 5 jaar heeft geduurd, eindigt de alimentatieverplichting van rechtswege (automatisch) na 12 jaar.

Die termijn van 12 jaren start op de datum van inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand.


Maar als de beëindiging van de alimentatie door het verstrijken van deze termijn van 12 jaar zo ingrijpend is dat ongewijzigde handhaving van die termijn in redelijkheid niet van de vrouw kan worden gevergd,

dan kan de rechter op haar verzoek de termijn verlengen.

De wet bepaalt binnen welke termijn dit verzoek dient te worden ingediend.

Op dit moment is het zo, dat het verzoek dient te worden ingediend voordat 3 maanden sinds de beëindiging zijn verstreken. De rechter bepaalt bij de uitspraak of verlenging van de termijn mogelijk is.

Voor kinderalimentatie geldt het volgende

Als de rechter de hoogte van de kinderalimentatie heeft bepaald en de betalingsverplichting tot aan de 18 jarige leeftijd gold, dan blijft daarna de verplichting om te betalen bestaan.


Tussen het moment van 18 worden en de 21 jarige leeftijd van het kind noemt men het een bijdrage in het levensonderhoud en studie (artikel 395 b Boek I BW), dan dient er aan het kind betaald te worden.


Als het kind in de tussentijd is gaan werken, is er aanleiding om te bezien of er nog behoefte aan een bijdrage is (artikel 397 Boek I BW).


INNING VAN ACHTERSTALLIGE ALIMENTATIE


Als er eenmaal afspraken zijn gemaakt over de alimentatie, of als de rechter een bedrag heeft vastgesteld, kan het gebeuren dat de alimentatieplichtige op een gegeven moment niet meer betaalt. Als daar een goede reden voor is, dient dat in eerste instantie te worden besproken. Als de alimentatie gewoonweg stopt, kan men contact zoeken met het LBIO om  de achterstallige alimentatie te laten incasseren. Dit geldt voor kinderalimentatie en voor partneralimentatie.