Advocatenkantoor Koen

 ECHTSCHEIDING


Als u gaat scheiden moet er veel geregeld worden.


Heeft u kinderen, dan moet u denken aan een ouderschapsplan. Kiest u voor co-ouderschap, of voor een klassieke omgangsregeling. Uw advocaat vertelt waar u op moet letten.

Hoeveel kinderalimentatie is er nodig? Dat berekent uw advocaat.

Moeten er afspraken worden gemaakt over partneralimentatie, wie blijft in de woning wonen?

Het wordt allemaal voor u geregeld en de afspraken worden in een echtscheidingsconvenant vastgelegd.


Bent u op zoek naar informatie, lees hieronder dan verder!


HEEFT U NA HET LEZEN NOG VRAGEN?


BEL ADVOCATENKANTOOR KOEN, BEL 0165 - 599 591HET OUDERSCHAPSPLAN


Dan besluit u om te gaan scheiden. Maar als vader en moeder blijft u verbonden door de band met uw kind of kinderen.

Ouders hebben de plicht en het recht om hun kind te verzorgen en op te voeden.

Ook na de scheiding.


De gevolgen van een echtscheiding zijn vaak zeer ingrijpend en stressvol. Voor iedereen, ook voor de kinderen. Als er spanningen en conflicten zijn, is het zaak te deëscaleren.


Het doel is om het contact met vader te behouden. Voor de identiteitsontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind is contact met vader, nu en op langere termijn noodzakelijk. Kinderen hebben recht op het verkrijgen van een reëel en actueel vaderbeeld.

Daarom is het belangrijk dat er een ouderschapsplan wordt gemaakt, waar iedereen achter staat, waar ook de kinderen bij betrokken zijn.

Als ieder achter de afspraken uit het plan staat, wordt een goede omgang van iedere ouder met het kind gewaarborgd.


U maakt afspraken en die worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Wat wordt daar zoal in geregeld?

- Omgang in weekenden, vakanties, verjaardagen en feestdagen.

- Afspraken over dagelijkse zorg en opvoeding, zoals bedtijd, gebruik van mobieltje en computer, TV tijd, kleding.

- Overleg over belangrijke dingen, zoals schoolkeuze, ouderavonden en zakgeld.

- Medische aangelegenheden en acute problemen.

- Hoe en wanneer overleg je over de kinderen.

- Kinderalimentatie of een verdeling van de kosten.


OMGANGSREGELING


Bij een omgangsregeling denkt men vaak aan een regeling van één dag of één weekend omgang per 14 dagen.


Voor kleine kinderen is het beter dat ze de niet-verzorgende ouder vaker te zien krijgen.

Tussendoor één of twee korte bezoekjes van een paar uur zorgt voor een betere band. Regelmatige korte contacten zijn beter dan een nachtje blijven slapen.


Houdt ook rekening met clubjes, verjaardagen, vaderdag, moederdag, feestdagen en vakanties.


KOOPWONING


Heeft u een koopwoning, dan kan de makelaar de waarde van uw huis bepalen.

Verder is er een hypotheek. Daaraan kan een spaarpolis of een verzekering gekoppeld zijn. Zo’n polis of verzekering vertegenwoordigt een contante waarde.


Bij de scheiding kunt u afspreken dat de woning aan één van de echtgenoten wordt toebedeeld. Die persoon krijgt dan ook de hypotheekschuld toebedeeld.


Stel dat het huis meer waard is dan de schuld hoog is, dan is er sprake van overwaarde.

Degene die huis en hypotheek krijgt, wordt dan overbedeeld. Die zou ter compensatie een bedrag ter hoogte van de helft daarvan aan de ander kunnen uitkeren.


Vaak vraagt men aan de bank of verzekeringsmaatschappij om de contante waarde van de verzekeringen of polissen uit te keren, zodat er meer geld is om het verschil te compenseren (let dan wel op of dit fiscale gevolgen heeft!)

De makelaarskosten, maar ook schulden, zoals kredieten kunnen dan ook worden betaald.


Als u besluit het huis te verkopen worden uit de opbrengst de hypotheek, de rekening van de makelaar en andere schulden betaald. Het restant wordt (meestal 50/50) tussen partijen verdeeld.


Soms is er een levensverzekering aan de hypotheek gekoppeld. Als dit een zuivere risicoverzekering is, wordt met de betaling van premie geen vermogen opgebouwd. Deze verzekering blijft dan bij de verdeling van het vermogen buiten beschouwing.


INBOEDEL


Stel bij de verdeling van de inboedel een uitgebreide lijst met inboedelzaken op.

Bij de verdeling kan worden opgeschreven, wie wat krijgt, dat voorkomt vergissingen en scheve gezichten achteraf.


SCHULDEN


Tijdens het huwelijk kunnen schulden ontstaan.

Die worden aan de één of de ander toebedeeld. Degene die de schulden voor zijn of haar rekening neemt, zal de schulden aflossen. Die belofte komt dan zwart op wit in het scheidingsconvenant.


OUDERDOMSPENSIOEN


Tijdens het huwelijk wordt soms ouderdomspensioen opgebouwd.

Dat maakt geen deel uit van de huwelijksgoederengemeenschap. Dat zijn zijn persoonlijke rechten. Die kunnen worden verdeeld.  


De twee meest voorkomende regelingen zijn:


- Verevening

De pensioenrechten worden door man en vrouw verevend. De vrouw krijgt dan meestal een recht op de betaling  van de helft van het ouderdomspensioen van de man en andersom.


- Uitsluiting van verevening

Man en vrouw spreken dan af dat er tussen hen geen pensioenverevening zal plaatsvinden. Ieder behoudt dan de persoonlijk opgebouwde pensioenaanspraken.