Advocatenkantoor Koen
 

Echtscheidingsmediation  

U wil scheiden. Of uw partner wil scheiden. Dan kiest u voor mediation in Roosendaal. Want als u op de traditionele manier uit elkaar gaat door met advocaten bij de rechtbank tegen elkaar te procederen, kan een echtscheiding lang gaan duren. Het geeft veel frustratie en onzekerheid. 

De trend van tegenwoordig is om samen een registermediator in te schakelen. Dan bent u hier aan het goede adres. Er moet nog veel geregeld worden en de mediator bemiddelt dan tussen u beiden. De mediator heeft kennis van het echtscheidingsrecht . Hij is onpartijdig en trekt niemand voor. Hij helpt u op een deskundige, snelle en voordelige wijze om uw scheiding te regelen.  Waarschijnlijk heeft u maar een paar gesprekken nodig om het af te ronden. 

Wat moet u zich er bij voorstellen? 

Na de kennismaking en intake ondertekent u samen de mediationovereenkomst. De essentie van de overeenkomst is dat u afspreekt dat u zich samen onder leiding van de mediator inspant om tot oplossingen te komen voor de problemen waar u tegen aan loopt. 

Ook spreekt u geheimhouding af. Alles wat wordt besproken blijft binnen vier muren. Zo bent u vrij om onbevangen te praten. 

Wat ook heel belangrijk is, is dat u pas aan afspraken gebonden bent, als ze op papier staan en u beiden een handtekening eronder heeft gezet. Niet eerder.  Tot dat moment bent u vrij om van mening te veranderen. Want een afspraak is pas goed als u er echt helemaal achter staat. 

Tenslotte bent u altijd vrij om met mediation te stoppen. Als u er eenmaal mee begonnen bent, bent u niet verplicht om ermee door te gaan. Als mediation niet iets voor u blijkt te zijn, kunt u er zo uitstappen. 

Wat wordt er besproken? 

Het einde van uw relatie en de (financiële) gevolgen van de echtscheiding worden besproken. Samen inventariseren we wat er geregeld moet worden en u maakt afspraken over de verdeling van de inboedel, het huis, de hypotheek, eventuele schulden, de auto, pensioenen en overige zaken. 

Alimentatie

 Kan één van u beiden na de scheiding niet rondkomen, dan kan er een alimentatieberekening worden gemaakt om te kijken hoe hoog de behoefte aan alimentatie is en welk bedrag de ander in staat is om te betalen. De afspraken worden in het echtscheidingsconvenant vastgelegd. 

Kinderen

Zijn er kinderen, dan wordt er een ouderschapsplan opgesteld met daarin uw afspraken over met name  de kinderalimentatie en de omgangsregeling. 

Indiening bij de rechtbank

Als alles op papier staat en de handtekeningen zijn gezet, dan wordt namens u beiden het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend. Ook dit wordt voor u geregeld. Kort daarna volgt de uitspraak. Nadat u een akte van berusting heeft ondertekend, waarmee u kenbaar maakt dat u in de echtscheiding berust kan de echtscheiding op uw verzoek bij de gemeente worden ingeschreven. Op dat moment bent u officieel gescheiden. 

Lukt het niet om afspraken te maken, of is mediation toch niet wat u ervan verwacht, dan bent u vrij om voor een traditionele echtscheidingsprocedure met twee advocaten te kiezen.